Chọn Học Viên

Khi bạn đăng nhập vào ứng dụng học tập, nó sẽ mở ra một giao diện bắt đầu khác tùy thuộc vào việc tài khoản của bạn được liên kết với một nhóm hay nhiều nhóm. Nếu tài khoản của bạn được liên kết với nhiều nhóm, bạn sẽ được hướng dẫn chọn nhóm trước khi bạn chọn học viên sẽ đến lượt làm bài tập hàng ngày. Nếu tài khoản của bạn chỉ được liên kết với một nhóm, bạn sẽ được hướng dẫn chọn học viên.

Nếu tài khoản của bạn chưa có bất kỳ nhóm hoặc học viên nào được liên kết với nó, bạn sẽ thấy trang bên dưới khi đăng nhập vào ứng dụng. Bạn có thể tạo các nhóm và tài khoản học viên riêng trong Webtool của chúng tôi. Để được hướng dẫn cách tạo nhóm và học viên, vui lòng xem hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho giáo viên tại đây.

Screen after login without any groups associated with your account
Screen after login without any groups associated with your account

Chọn Nhóm

Trên trang "Choose Group", bạn có thể thấy tất cả các nhóm được liên kết với tài khoản của mình. Nếu nhóm bạn đang tìm kiếm bị thiếu trong danh sách, hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn được liên kết với nhóm một cách chính xác (có thể tìm thấy hướng dẫn thêm giáo viên vào nhóm tại đây). Nếu tài khoản của bạn được liên kết với hơn bốn nhóm, bạn có thể cần phải lướt qua danh sách nhóm để tìm nhóm phù hợp - bạn có thể thực hiện việc này bằng cách vuốt sang trái / phải trên màn hình hoặc nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên cạnh màn hình.

Chọn nhóm bạn muốn truy cập bằng cách nhấn vào biểu tượng nhóm phía trên tên nhóm.

"Choose group" page. 1. Scroll list to the left, 2. Scroll list to the right,            3. Select a group.
"Choose group" page. 1. Scroll list to the left, 2. Scroll list to the right, 3. Select a group.

Chọn Học Viên

Trên trang "Choose player", bạn có thể thấy tất cả các học viên được liên kết với nhóm. Nếu danh sách trống, bạn sẽ cần thêm học viên vào nhóm (có thể xem hướng dẫn về cách thêm học viên vào nhóm tại đây). Nếu nhóm của bạn có nhiều hơn tám học viên, bạn có thể cần phải lướt qua danh sách học viên để tìm học viên phù hợp - bạn có thể thực hiện việc này bằng cách vuốt sang trái / phải trên màn hình hoặc nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên cạnh màn hình.

Chọn học viên bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ học viên.

👉
Bạn có thể đặt ảnh hồ sơ hiển thị trong danh sách này trong cài đặt hồ sơ của học viên. Hướng dẫn cài đặt ảnh hồ sơ có thể được tìm thấy tại đây.
"Choose player" page. 1. Select a student, 2. Scroll list to the right.
"Choose player" page. 1. Select a student, 2. Scroll list to the right.

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.