Hồ Sơ Học Viên

Chụp Ảnh Hồ Sơ

 1. Nhấp vào hình thu nhỏ ở góc trên cùng bên trái của màn hình để truy cập hồ sơ của học viên.
Student's profile in the application
Student's profile in the application
 1. Tại đây bạn có thể chụp ảnh hồ sơ và xem tất cả các bằng cấp mà học viên đã đạt được.
image
 1. Nhấn biểu tượng máy ảnh trên hình ảnh thu nhỏ để kích hoạt máy ảnh.
 2. image
 3. Có ba nút bên dưới máy ảnh của bạn: Xoay máy ảnh, Chụp ảnh, Hủy.
 4. Khi bạn hài lòng với bức ảnh, hãy nhấp vào nút chấp nhận (dấu tích màu xanh lá cây) để lưu nó.
 5. image

Chọn một nhân vật Moomin

 1. Nhấp vào nhân vật Moomin ở góc dưới cùng bên trái để vào danh sách nhân vật.
 2. Moomin character menu
  Moomin character menu
 3. Một nhân vật được chọn bằng cách nhấp vào nó. Nhân vật đó sau đó sẽ hiển thị ở góc dưới cùng bên trái của màn hình để cổ vũ và động viên học viên.
image

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.