Thêm Người Dùng Vào Nhóm

Quá trình thêm người dùng vào nhóm khác nhau tùy thuộc vào việc bạn thêm học viên hay giáo viên. Vui lòng xem phần tương ứng bên dưới.

Thêm học viên vào nhóm

 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
 2. Chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó chuyển đến Groups ở phía bên trái.
 3. Chọn nhóm mà bạn muốn thêm học viên mới. Nhấp vào Students để xem tất cả học viên trong nhóm đó.
 4. Nhấp vào dấu + để tạo học viên mới trong nhóm hoặc dấu + xếp chồng lên nhau bên cạnh để tạo đồng thời nhiều học viên.
👉
Nếu bạn tạo nhiều học viên cùng lúc, tên của các em sẽ là tên đăng nhập. Bạn có thể thay đổi tên này thành tên riêng của các em bằng cách nhấp vào biểu tượng cây bút và thay thế tên đăng nhập bằng tên riêng của em đó.
Adding students
Adding students

Thêm giáo viên vào nhóm

👉
Trước khi thêm giáo viên vào nhóm, họ cần được tạo theo hướng dẫn tại đây.

Có hai cách để thêm giáo viên vào nhóm: bằng cách kéo và thả hoặc thông qua cửa sổ "edit user".

Tùy chọn 1: Kéo và thả

👉
Lưu ý rằng giáo viên có thể thêm các giáo viên khác vào nhóm chỉ bằng cách kéo và thả. Quản trị viên có thể thêm giáo viên vào nhóm bằng cách kéo và thả và thông qua cửa sổ "edit user".
 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
 2. Đi tới ORGANIZATION trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Ở bên trái, chọn the organization, sau đó chọn nhóm có giáo viên.
  • Nếu giáo viên chưa thuộc bất kỳ nhóm nào, họ sẽ thuộc No Group.
 4. Tìm giáo viên trong mục Teachers trong nhóm, nhấp chuột trái vào hình đại diện của giáo viên và nhấn nút trong khi kéo giáo viên qua tên của nhóm mà bạn muốn thêm họ.
 5. Release the mouse button to "drop" the teacher into the group. Confirm the change by clicking "Add" in the pop-up window. Nhả chuột để "thả" giáo viên vào nhóm. Xác nhận thay đổi bằng cách nhấp vào "Add" trong cửa sổ bật lên.
  • Nếu bạn đang thêm giáo viên từ một nhóm khác (tức là không phải từ No Group), cửa sổ bật lên sẽ hỏi bạn có muốn 1) thêm giáo viên vào nhóm mới trong khi vẫn giữ họ trong nhóm cũ hoặc 2) chuyển giáo viên từ nhóm cũ của họ sang nhóm mới. Sử dụng nút bật / tắt trong cửa sổ bật lên để chọn hành động mong muốn và nhấp vào "Add/Move".
Adding a teacher to a group by
Adding a teacher to a group by drag and drop

Tùy chọn 2: "Edit user”

 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
 2. Đi tới ORGANIZATION trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Ở bên trái, chọn tổ chức có giáo viên mà bạn muốn thêm vào nhóm.
 4. Nhấp vào Staff để xem giáo viên và quản trị viên trong tổ chức. Tìm giáo viên mà bạn muốn thêm vào nhóm và nhấp vào biểu tượng cây bút bên cạnh hồ sơ.
 5. Kéo xuống Groups và chọn (các) nhóm mà bạn muốn thêm giáo viên. Nhấp vào "Save" để thêm giáo viên vào các nhóm đã chọn.
Adding a teacher to a group through
Adding a teacher to a group through edit user

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.