Đăng Nhập

👉
Bạn sẽ cần thông tin đăng nhập vào dịch vụ Moomin Language School trước khi có thể đăng nhập vào ứng dụng học tập. Chúng tôi hiện không cung cấp tạo tài khoản tự động. Để biết thêm thông tin về cách lấy tên đăng nhập và mật khẩu của bạn, hãy xem trang này.

Để đăng nhập, hãy tìm ứng dụng trên thiết bị của bạn và mở nó. Trên trang đầu, hãy nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn và nhấp vào Sign in.

Sign in screen
Sign in screen
👉
Nếu bạn quên mật khẩu của mình, hãy nhấp vào Forgot your password? để lấy liên kết đặt lại mật khẩu được gửi tới email của bạn.

Khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc về việc cấp quyền truy cập cho ứng dụng để tải xuống nội dung học tập qua Internet. Bạn cần phải chấp thuận điều này để có thể sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, lần đăng nhập đầu tiên có thể mất vài phút do quá trình tải xuống này.

First sign-in with download prompt
First sign-in with download prompt

Khi bạn đã đăng nhập một lần, bạn sẽ không phải nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu khi đăng nhập vào lần tiếp theo nếu bạn chỉ thoát ứng dụng thay vì đăng xuất qua tùy chọn Đăng xuất trong Cài đặt.

Quyền Cho Ứng Dụng

Khi bạn mở ứng dụng Moomin Language School lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu cấp cho ứng dụng này quyền sử dụng máy ảnh, micrô và phương tiện trên thiết bị của bạn. Để có thể sử dụng đầy đủ ứng dụng, vui lòng cấp quyền cho từng ứng dụng.

image
image
image

🔐
Bạn có thể xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi tại menu Cài đặt trong ứng dụng di động hoặc trên trang web của chúng tôi tại: https://www.moominls.com/privacy-policy/.

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.