Tên Đăng Nhập Và Mật Khẩu

Hiện tại, có hai cách để bạn lấy tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu bạn là giáo viên hoặc quản trị viên của tổ chức, bạn sẽ nhận được email có tên đăng nhập và đường link để tạo mật khẩu của bạn. Nếu bạn là phụ huynh của một học viên sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua một lớp học, bạn sẽ nhận được email có tên đăng nhập và liên kết để tạo mật khẩu của bạn hoặc giáo viên sẽ gửi cho bạn tổ hợp tên đăng nhập và mật khẩu được tạo tự động. Vui lòng xem hướng dẫn tương ứng với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn bên dưới.

👉
Chúng tôi hiện không cung cấp tạo tài khoản tự động.. Điều này có nghĩa là để truy cập dịch vụ, bạn luôn cần được một giáo viên hoặc quản trị viên mời sử dụng dịch vụ. Nếu không ai trong tổ chức của bạn có quyền quản trị viên để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của họ tại đây.

Thông tin đăng nhập Email

Dưới đây là một ví dụ về email mà bạn sẽ nhận được sau khi ai đó mời bạn đến Moomin Language School. Nếu bạn biết rằng bạn đã được mời tham gia chương trình nhưng không thể tìm thấy thư trong hộp thư đến của mình, vui lòng kiểm tra thư mục Thư rác (Spam) của bạn.

image
  1. Mở email có tiêu đề “Welcome to Moomin Language School”. Nó bao gồm tên đăng nhập của bạn (trong hầu hết các trường hợp là địa chỉ email của bạn) và liên kết để tạo mật khẩu của bạn.
  2. Khi bạn nhấp vào liên kết, bạn sẽ được dẫn đến một trang web và được yêu cầu chấp nhận Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
  3. Để tạo mật khẩu, hãy nhập mật khẩu đó hai lần và nhấp vào “đặt mật khẩu”.

Những thông tin xác thực này có thể được sử dụng để đăng nhập cả trong ứng dụng di động và Webtool của chúng tôi tại https://tools.moominls.com.

Trang tạo mật khẩu
Trang tạo mật khẩu

Thông tin đăng nhập được tạo tự động

Nếu tổ chức mà bạn đăng ký vào Moomin Language School đã chọn sử dụng thông tin đăng nhập được tạo tự động, giáo viên hoặc quản trị viên trong tổ chức đó sẽ gửi cho bạn tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Định dạng của tên đăng nhập được tạo tự động là student-ID trong đó "ID" là một chuỗi ngẫu nhiên gồm sáu ký tự và chữ số. Mật khẩu của bạn sẽ bao gồm một chuỗi sáu ký tự và chữ số ngẫu nhiên. Những thông tin xác thực này có thể được sử dụng để đăng nhập vào cả ứng dụng di động và Webtool của chúng tôi tại https://tools.moominls.com cho báo cáo học tập.

👉
Nếu bạn chưa nhận được thông tin đăng nhập hoặc bạn quên mật khẩu của mình, vui lòng liên hệ với giáo viên hoặc quản trị viên trong tổ chức đó để họ có thể gửi cho bạn thông tin đăng nhập hoặc tạo mật khẩu mới.

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.