Xóa Nhóm

  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
  2. Khi bạn đã đăng nhập, hãy chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng.
  3. Ở bên trái phía dưới Groups, hãy chuyển đến nhóm bạn muốn xóa.
    • Quản trị viên: Trước tiên, bạn sẽ phải chọn Sub-organization ở bên trái trước khi bạn có thể nhìn thấy Groups.
  4. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên nhóm.
  5. Nhấp vào "OK" trong cửa sổ bật lên để xác nhận.
👉
Lưu ý rằng việc xóa nhóm sẽ không xóa tài khoản học viên và giáo viên trong nhóm. Thay vào đó, học viên (và giáo viên không thuộc bất kỳ nhóm nào khác) sẽ xuất hiện trong "No Group". Hướng dẫn về cách xóa tài khoản người dùng có thể được tìm thấy tại đây.

Deleting a group
Deleting a group

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.