Xóa Tài Khoản Người Dùng

The process of deleting user accounts is a little different depending on whether you are deleting a student account or a teacher account/an admin account. Here are instructions for both cases:

Quá trình xóa tài khoản người dùng hơi khác một chút tùy thuộc vào việc bạn đang xóa tài khoản học viên hay tài khoản giáo viên / tài khoản quản trị. Dưới đây là hướng dẫn cho cả hai trường hợp:

👉
Thông tin và dữ liệu của tài khoản người dùng bị xóa sẽ được lưu trữ trong 30 ngày kể từ ngày xóa. Sau 30 ngày, tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục tài khoản.

Xóa Tài Khoản Học Viên

👉
Lưu ý rằng việc xóa tài khoản học viên cũng xóa tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản, bao gồm cả tiến độ học tập. Vì vậy, nếu học viên chỉ tạm nghỉ chứ không ngưng dịch vụ, vui lòng không xóa hồ sơ của học viên. Thay vào đó, bạn có thể chuyển các em sang "No Group" để tạm dừng quyền truy cập của các em vào ứng dụng học tập.
 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
 1. Chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó chuyển đến Groups ở phía bên trái.
 2. Chọn nhóm của học viên và nhấp vào Students để xem tất cả học viên trong nhóm đó.
 3. Tìm tài khoản học viên bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải ảnh đại diện của học viên.
 4. Nhấp vào "DELETE FOREVER" trong cửa sổ bật lên.
 5. Trang yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa tài khoản - nhấp vào "OK".
Deleting a student account
Deleting a student account

Xóa Tài Khoản Giáo Viên Và Quản Trị Viên

👉
Lưu ý rằng chỉ những người dùng có đặc quyền cấp quản trị viên mới có thể xóa tài khoản giáo viên và tài khoản quản trị. Để có được đặc quyền của quản trị viên, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của tổ chức bạn, nhà phân phối Moomin Language School tại khu vực của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại đây).
 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
 1. Đi tới ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó chuyển đến Sub-organizations ở phía bên trái. Chọn tổ chức có tài khoản giáo viên / quản trị viên mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào Staff để xem tất cả giáo viên và quản trị viên trong tổ chức.
 3. Tìm tài khoản giáo viên / quản trị viên mà bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh vai trò của hồ sơ.
 4. Nhấp vào "DELETE FOREVER" trong cửa sổ bật lên.
 5. Trang yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa tài khoản - nhấp vào "OK".
Deleting a teacher/admin account
Deleting a teacher/admin account

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.