Đặt Lại Mật Khẩu Học Viên

👉
Tại đây, bạn có thể tìm thấy các bước để đặt lại mật khẩu tài khoản học viên, tức là mật khẩu được tạo tự động. Hướng dẫn đặt lại mật khẩu cho các loại tài khoản khác có thể tham khảo tại đây.
👉
Lưu ý rằng chỉ giáo viên và quản trị viên mới có thể đặt lại mật khẩu của học viên. Nếu bạn là phụ huynh và cần một mật khẩu mới được gửi cho bạn, vui lòng liên hệ với tổ chức mà bạn đăng ký vào Moomin Language School.
  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
  2. Đi tới mục ORGANIZATION ở thanh menu trên cùng.
  3. Sử dụng thanh điều hướng ở bên trái, điều hướng đến Tổ chức và Nhóm nơi có mật khẩu học viên mà bạn muốn đặt lại.
  4. Nhấp vào "Students" để xem tất cả học sinh trong nhóm.
  5. Nhấp vào biểu tượng ổ khóa để đặt lại (các) mật khẩu học viên.
  6. Chọn học viên có mật khẩu cần đặt lại và nhấp vào "RESET" bên cạnh tên đăng nhập của học viên. Mật khẩu mới (đặt lại) sẽ được hiển thị ở vị trí của nút RESET.
  7. Sau khi chọn và đặt lại các mật khẩu cần thiết, hãy ghi lại hoặc sao chép (các) mật khẩu - bạn sẽ không thể nhìn thấy các mật khẩu sau khi đóng cửa sổ đang bật lên!
  8. Nhấp vào "I have written down the passwords" để đóng cửa sổ bật lên.
Tạo lại mật khẩu học viên
Tạo lại mật khẩu học viên

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.