Đặt Lại Mật Khẩu

👉
Tại đây, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đặt lại mật khẩu tài khoản dành cho phụ huynh, giáo viên hoặc quản trị viên. Có thể tìm thấy hướng dẫn đặt lại mật khẩu học viên, tức là mật khẩu được tạo tự động tại đây.
  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com).
  2. Nhấp vào FORGOT PASSWORD trên trang đầu để mở trang đặt lại mật khẩu.
  3. Trên trang đặt lại mật khẩu, hãy nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản người dùng của bạn.
  4. Mở hộp thư đến của bạn và tìm email gần đây nhất từ noreply@moominls.com có tiêu đề "Create a new MoominLS password".
  • Nếu bạn không thể tìm thấy thư trong hộp thư đến của mình, vui lòng kiểm tra thư mục spam của bạn.
👉
Bạn có thể yêu cầu và nhận một số đường link đặt lại mật khẩu đến hộp thư đến trong email của mình. Chỉ đường link nhận được mới nhất mới hợp lệ, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn luôn sử dụng đường link đặt lại mật khẩu trong email mới nhất mà bạn nhận được từ dịch vụ.
  1. Nhấp vào URL được tìm thấy trong thông báo email. Ngoài ra, bạn có thể sao chép-dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt web và nhấp vào Enter.
  2. Trên trang web đang mở, hãy nhập mật khẩu mới của bạn (hai lần) và chọn "GET A NEW PASSWORD" để hoàn tất quá trình đặt lại mật khẩu.
Đường link yêu cầu khởi tạo lại mật khẩu
Đường link yêu cầu khởi tạo lại mật khẩu

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.