Tạm Ngưng Tài Khoản Học Viên

Nếu bạn xóa tài khoản học viên, tất cả dữ liệu được liên kết với tài khoản bao gồm cả tiến độ học tập cũng sẽ bị xóa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạm dừng quyền truy cập của học viên vào ứng dụng học tập mà không xóa tài khoản của các em - ví dụ: nếu học viên tạm ngừng dịch vụ trong một khoảng thời gian - thì bạn có thể chuyển họ sang "No Group" để tạm thời đình chỉ quyền truy cập của họ. Dưới đây là hướng dẫn về cách làm điều đó.

  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
  1. Chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng, sau đó chuyển đến Groups ở phía bên trái.
  • Quản trị viên: Trước tiên, bạn sẽ phải chọn Sub-organization ở bên trái trước khi bạn có thể nhìn thấy Groups.
  1. Chọn nhóm của học sinh và nhấp vào Students để xem tất cả học sinh trong nhóm đó.
  2. Tìm tài khoản học viên mà bạn muốn tạm ngưng và nhấp vào ảnh đại diện của các em để chọn.
  3. Nhấp vào dấu '-' để xóa học viên khỏi nhóm.
  4. Trang yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa học viên khỏi nhóm - nhấp vào "REMOVE STUDENT(S)". Học viên bây giờ sẽ được hiển thị trong "No Group".
👉
Ngoài ra, bạn có thể nhấp và giữ vào hình đại diện của học viên và kéo họ vào "No Group". Trang sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa học viên khỏi nhóm - nhấp vào "REMOVE" để xác nhận.
  1. Để tiếp tục tài khoản học viên bị tạm ngưng, hãy chuyển học viên khỏi "No Group" sang bất kỳ nhóm nào khác trong tổ chức. Xem hướng dẫn di chuyển học viên tại đây.
Removing student from group
Removing student from group

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.