Di Chuyển Người Dùng Giữa Các Nhóm Và Tổ Chức

The process of moving users is different depending on whether you are moving them between groups or organizations. Here are the instructions for both cases:

Quá trình di chuyển người dùng khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang di chuyển họ giữa các nhóm hay tổ chức. Dưới đây là hướng dẫn cho cả hai trường hợp:

Di chuyển học viên và giáo viên giữa các nhóm

 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
 2. Đi tới ORGANIZATION trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Ở bên trái phía dưới Groups, hãy chọn nhóm mà bạn muốn di chuyển học viên hoặc giáo viên.
  • Quản trị viên: Trước tiên, bạn sẽ phải chọn Sub-organization ở bên trái trước khi bạn có thể nhìn thấy Groups.
 4. Trong nhóm, hãy tìm (những) người dùng mà bạn muốn di chuyển và chọn họ bằng cách nhấp vào hình đại diện của họ.
 5. Nhấp chọn và giữ khi bạn kéo (các) người dùng vào nhóm mới của họ ở bên trái. Thả nút chuột để "thả" (những) người dùng vào nhóm mới của họ.
 6. Xác nhận bằng cách nhấp vào "Move" (khi di chuyển người dùng từ nhóm khác) hoặc "Add" (khi di chuyển người dùng từ No Group) trong cửa sổ bật lên.
image

Di chuyển học viên giữa các tổ chức

👉
Lưu ý rằng chỉ những người dùng có quyền quản trị viên mới có thể di chuyển người dùng giữa các tổ chức của họ. Để có được đặc quyền của quản trị viên, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của tổ chức bạn, nhà phân phối Moomin Language School tại khu vực của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại đây).
 1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
 2. Đi tới ORGANIZATION trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Ở bên trái, hãy chọn sub-organization, sau đó chọn nhóm mà bạn muốn di chuyển học viên.
 4. Trong nhóm, hãy tìm (những) học viên mà bạn muốn chuyển đến một tổ chức khác và chọn họ bằng cách nhấp vào hình đại diện của họ.
 5. Nhấp vào biểu tượng mũi tên. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhập tên của tổ chức mới vào "Destination organization" để tìm tên đó trong menu thả xuống. Chọn tổ chức mới.
 6. Trong "Group", chọn nhóm mà bạn muốn chuyển học sinh vào. Nhấp vào "MOVE STUDENT(S)" để xác nhận.
👉
Lưu ý rằng bạn chỉ có thể di chuyển học viên giữa các tổ chức mà bạn quản lý. Nếu bạn cần chuyển học viên đến một tổ chức bên ngoài, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại đây).
image

Di chuyển giáo viên và quản trị viên giữa các tổ chức

Hiện tại, bạn không thể tự mình di chuyển giáo viên hoặc quản trị viên giữa các tổ chức. Nếu bạn cần di chuyển tài khoản giáo viên hoặc quản trị viên giữa các tổ chức, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại đây).

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.