Cài Đặt

Menu Settings có thể được tìm thấy đằng sau biểu tượng bánh răng (⚙️) ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

👉
Một số cài đặt sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu của mình.
Settings menu
Settings menu

Vui lòng xem mô tả chi tiết của từng mục menu Settings bên dưới.

Âm Nhạc

Tại đây bạn có thể tắt hoặc bật nhạc nền bằng cách di chuyển thanh trượt (bên cạnh nốt nhạc) sang trái hoặc phải. Cài đặt này không ảnh hưởng đến âm thanh trong bất kỳ bài tập nào.

Ngôn Ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng trong mục menu Language. Thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng không ảnh hưởng đến ngôn ngữ chương trình giảng dạy (vui lòng xem cài đặt cho Curriculum Language nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ đang học).

Set the language for the user interface
Set the language for the user interface

Ngôn Ngữ Chương Trình Giảng Dạy

Tại đây, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của nội dung học tập, tức là ngôn ngữ đang được sử dụng. Hiện tại, các ngôn ngữ có sẵn là tiếng Anh và tiếng Phần Lan. Nhập mật khẩu của bạn và chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn từ menu thả xuống.

Set the language of the learning content
Set the language of the learning content

Truy Cập Tất Cả Tài Liệu

This is a teacher mode where all the content is available and the progress isn't saved or tracked. This mode was specifically designed for teachers to be able review the learning content. You will need to enter your password to access the Access All Materials mode.

Đây là chế độ dành cho giáo viên, nơi tất cả nội dung đều có sẵn và tiến trình không được lưu hoặc theo dõi. Chế độ này được thiết kế đặc biệt để giáo viên có thể xem lại nội dung học tập. Bạn sẽ cần nhập mật khẩu của mình để truy cập chế độ Access All Materials .

Bạn có thể quay lại chế độ bình thường bằng cách nhấp vào nút quay lại ở góc trên cùng bên trái.

Activate the teacher mode i.e. "Access all materials"
Activate the teacher mode i.e. "Access all materials"
Week view with "Access all materials" activated
Week view with "Access all materials" activated

Đặt Play Time.

Trong mục menu Set play time, bạn có thể thay đổi thời gian chơi cho nhóm học viên đã chọn.

Set the playtime
Set the playtime

Khi thời gian chơi được đặt cho một nhóm, bạn có thể kiểm tra thời gian còn lại của học viên trong một bài học bằng cách nhấn vào biểu tượng đồng hồ ở góc dưới cùng bên phải. Thời gian chơi chỉ chạy trong một bài học, không chạy trong màn hình menu.

Remaining play time is shown when the clock icon is pressed
Remaining play time is shown when the clock icon is pressed

When a student has used up the play time, they can finish their current study unit but not start a new one. If they try to start a new study unit, their chosen Moomin character pops up on the screen and waves them goodbye.

Khi học viên đã sử dụng hết thời gian chơi, học viên có thể hoàn thành bài học hiện tại của mình nhưng không bắt đầu bài học mới. Nếu học viên cố gắng bắt đầu một bài học mới, nhân vật Moomin đã chọn của các em sẽ xuất hiện trên màn hình và vẫy tay chào tạm biệt.

"Your time is up" pop-up message
"Your time is up" pop-up message

Hình đại diện của những học viên đã sử dụng hết thời gian chơi hàng ngày sẽ hiển thị màu xám trong chế độ xem nhóm.

One student, Bob, has already used their daily playtime.
One student, Bob, has already used their daily playtime.

Chính Sách Bảo Mật

Khi bạn chọn mục Privacy Policy trong menu cài đặt, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn có thể quay lại menu bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu chéo ở góc bên phải.

About

When you select the About option in the menu, you see what version of Moomin LS application is currently installed on your device.

Khi bạn chọn tùy chọn About trong menu, bạn sẽ thấy thông tin phiên bản ứng dụng Moomin LS hiện được cài đặt trên thiết bị của bạn.

About page with app version number highlighted
About page with app version number highlighted

Đăng Xuất

Khi bạn muốn đăng xuất người dùng hiện tại khỏi ứng dụng, hãy chọn Sign out trong menu. Nếu bạn đã đăng xuất khỏi ứng dụng, bạn sẽ được nhắc nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu của mình trên trang đăng nhập.

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.