Chế Độ Xem Của Học Viên

Giao diện người dùng của Moomin Language School được thiết kế đơn giản và trực quan nhất có thể dựa theo quan điểm của học viên (của trẻ). Dưới tài khoản của học viên, chỉ có ba chế độ xem khác nhau:

 • Chế độ xem Tuần là trang đầu tiên học viên sẽ thấy sau khi chọn tài khoản của họ trong danh sách học viên.
 • Chế độ xem Bài tập là chế độ xem được hiển thị sau khi học viên chọn một bài tập trong Chế độ xem Tuần.
 • Chapter Menu can be accessed through the top right corner of the Week View. Here you can navigate quickly through the curriculum content.
 • Danh sách Chương có thể được truy cập thông qua góc trên cùng bên phải của Chế độ xem Tuần. Tại đây bạn có thể điều hướng nhanh chóng qua nội dung chương trình học.

Chế độ xem Tuần

 • Chế độ học viên tiến hành một bài tập tại một thời điểm từ trái sang phải. Một bài học mới được cung cấp vào mỗi ngày trong tuần, nhưng Ngày 1 phải được hoàn thành trước khi Ngày 2 được mở khóa.
 • Mỗi màn hình đại diện cho một tuần. Mỗi tuần có một chủ đề và số chỉ mục (1).
 • Bạn có thể truy cập một bài học bằng cách nhấp vào hình ảnh thu nhỏ (2).
 • Nếu một bài học có hình khóa (3) trên đó, điều đó có nghĩa là bài học trước đó vẫn chưa được hoàn thành.
 • Nếu một bài học có đồng hồ (4) trên đó, điều đó có nghĩa là nhóm đó vẫn chưa tiến bộ đủ tầm. Mỗi ngày chỉ có một bài tập.
 • Mỗi tuần có năm phần học hàng ngày và bốn phần bổ sung (5) có thể được truy cập bất kỳ lúc nào trong tuần.
 • Bạn có thể chuyển sang tuần tiếp theo hoặc trở về tuần trước bằng cách vuốt sang trái hoặc phải hoặc bằng cách nhấp vào mũi tên điều hướng (6).
Student's week view
Student's week view

Tải Bài Học

 • Nếu bài học không được sử dụng trong một thời gian (hoặc khi ở chế độ Truy cập Tất cả Tài liệu, chưa được sử dụng trước đó), nó có thể có biểu tượng tải xuống trên đó. Điều đó có nghĩa là nó phải được tải xuống trước khi sẵn sàng để sử dụng. Nhấn vào biểu tượng tải xuống trên bài học mà bạn muốn truy cập và quá trình tải xuống sẽ bắt đầu.
👉
Tải bài học yêu cầu phải có kết nối internet.
"Download" arrow
"Download" arrow

Chế Độ Xem Bài Tập

 1. Dòng hiển thị cho biết có bao nhiêu nhiệm vụ trong bài tập này.
 2. Tại đây bạn có thể nghe lại từ hoặc câu đã phát âm.
 3. Đồng hồ đo sao cho biết số điểm mà học viên đã nhận được trong quá trình luyện tập.
 4. Tại đây bạn có thể quay lại Chế độ xem Tuần.
 5. Bằng cách nhấn vào đồng hồ, bạn có thể xem học viên còn bao nhiêu thời gian chơi (ở đây là 9 phút, 27 giây).
Example of the content in an exercise
Example of the content in an exercise

Danh Sách Chương

 • Bạn có thể điều hướng trong nội dung một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng danh sách chương ở góc trên cùng bên phải.
Chapter menu button
Chapter menu button
 • Ở đây bạn có thể xem các chương đầy đủ và chuyển sang tuần khác bằng cách nhấp vào nó.
 • Mỗi chương có 4-5 tuần.
Chapter menu
Chapter menu

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.