Các Cấp Độ Bắt Đầu

Moomin Language School có các cấp độ bắt đầu khác nhau nên học viên có kiến thức về ngoại ngữ trước đó cũng có thể học với dịch vụ này. Cấp độ mặc định là Level 1, cấp độ này không có bất kỳ kiến thức nào trước đó về ngôn ngữ. Nếu học viên của bạn tiến bộ hơn về ngoại ngữ, bạn có thể điều chỉnh trình độ bắt đầu của các em cho phù hợp với sự tiến bộ của chúng. Dưới đây là mô tả về các cấp độ bắt đầu của chúng tôi và hướng dẫn về cách điều chỉnh chúng trong Webtool của chúng tôi.

Mô tả cấp độ

When deciding which level your students should start on, take a look at the level descriptions below. If it seems like the themes and phrases are already familiar to your students, move on to the next level. Once you commit to a level, your students will be directed to the first day of the first week of that level, but all the previous days and weeks will be open to them. If they seem to be struggling, you can always direct them backward in the application. A good idea is to navigate to the last chapter test, which should be one step back from their starting point. If they struggle with the test, it might be a good idea to move them back to the beginning of that chapter.

Khi quyết định học viên của bạn nên bắt đầu ở cấp độ nào, hãy xem phần mô tả cấp độ bên dưới. Nếu có vẻ như các chủ đề và cụm từ đã quen thuộc với học viên của bạn, hãy chuyển sang cấp độ tiếp theo. Sau khi bạn cam kết với một cấp độ, học viên của bạn sẽ được hướng dẫn đến ngày đầu tiên của tuần đầu tiên của cấp độ đó, nhưng tất cả các ngày và tuần trước đó sẽ được mở cho các em. Nếu các em có vẻ đang gặp khó khăn, bạn luôn có thể hướng dẫn các em lùi lại trong ứng dụng. Một ý tưởng hay là chuyển đến bài kiểm tra chương cuối cùng, nên lùi lại một bước so với điểm xuất phát của chúng. Nếu họ gặp khó khăn với bài kiểm tra, có thể là một ý kiến hay để chuyển họ trở lại đầu chương đó.

Level 1

Chapters 1-3 Weeks 1-13

Đây là trình độ mặc định dành cho người mới bắt đầu mà học viên của bạn nên bắt đầu nếu các em không có kỹ năng tiếng Anh hoặc còn rất nhỏ và vẫn đang học sử dụng máy tính bảng. Ở cấp độ này, học viên được làm quen với các từ vựng cơ bản hàng ngày và các câu đàm thoại đơn giản nhất. Không yêu cầu kỹ năng ngoại ngữ trước đó!

Themes: family, home, nature, animals, food and drink, kindergarten, home, vehicles, traffic, shopping

Level 2

Chapters 4-7 Weeks 14-31

Ở cấp độ thứ hai, học viên cần học qua tiếng Anh trong khoảng 6 tháng. Các em nên biết một số từ vựng cơ bản hàng ngày về nhà, gia đình và môi trường xung quanh của mình, cộng với một số câu đàm thoại đơn giản. Các em sẽ được làm quen với các động từ, giới từ và các câu mô tả nhiều hơn.

Themes: park, home, animals, games, kitchen, friends, family, colors, clothes, body

Level 3

Chapters 8-11 Weeks 32-50

Ở cấp độ thứ ba, học sinh cần phải học tiếng Anh trong khoảng một năm. Các em phải cảm thấy thoải mái với một số từ vựng cơ bản hàng ngày và các câu đàm thoại. Trong cấp độ này, các em sẽ được làm quen với các cấu trúc câu phức tạp hơn cũng như các số và phép tính.

Themes: adjectives, colors, weather, toys, animals, fruits and vegetables, entertainment and technology, classroom, shapes, arts and crafts, baking

Level 4

Chapters 12-15 Weeks 51-66

Ở cấp độ bốn, học sinh cần phải học tiếng Anh trong khoảng một năm rưỡi hoặc lâu hơn. Đây là cấp độ nâng cao hơn đáng kể, bắt đầu kết hợp các cuộc hội thoại dài hơn, các câu phức tạp hơn và mạch truyện dài hơn. Học sinh không nhất thiết phải hiểu tất cả những gì được nói, nhưng bắt đầu từ cấp độ này, các em sẽ quen với việc nghe tiếng Anh hơn và học cách chọn ra những từ quen thuộc từ lời nói.

Themes: numbers, birthday, costumes, pets, kitchen, bathroom, colors, clothes, routines, feelings, jobs, ball games, months

Adjusting the starting level

  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
  1. Khi bạn đã đăng nhập, hãy chuyển đến ORGANIZATION ở thanh điều hướng trên cùng.
  2. Ở bên trái phía dưới Groups, hãy tìm nhóm mà bạn muốn đặt cấp độ bắt đầu.
  • Quản trị viên: Trước tiên, bạn sẽ phải chọn Sub-organization ở bên trái trước khi bạn có thể nhìn thấy Groups.
  1. Nhấp vào Advanced actions bên dưới học viên và giáo viên của nhóm.
  2. Bạn có thể xem mô tả cấp độ bằng cách nhấp vào dấu chấm hỏi bên cạnh "Starting level". Những điều này sẽ giúp bạn chọn cấp độ chính xác cho nhóm học viên của bạn.
  3. Sử dụng thanh trượt bên cạnh "Starting level" để chọn cấp độ bắt đầu của nhóm.
  4. Nhấp vào "Save" để xác nhận cấp độ mới.
👉
Lưu ý rằng việc cài đặt cấp độ là dành riêng cho từng nhóm. Nếu bạn có học viên ở các trình độ khác nhau, hãy xếp học viên vào các nhóm khác nhau tùy theo trình độ của các em.
image

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.