Xem báo cáo

👉
Lưu ý rằng phụ huynh chỉ có thể xem báo cáo của chính con mình, trong khi giáo viên có thể xem báo cáo của tất cả học sinh trong tổ chức của giáo viên đó.
  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
  2. Sau khi đăng nhập, hãy chọn STATISTICS từ menu ở đầu trang.
  3. Trên trang tiếp theo, bạn có thể xem tổng quan về các báo cáo của học sinh.
  4. Bằng cách nhấp vào biểu tượng hồ sơ, một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Ở đó, bạn có thể chọn học sinh có số liệu thống kê mà bạn muốn xem.
Chọn học sinh để hiển thị báo cáo
Chọn học sinh để hiển thị báo cáo
👉
Thống kê học tập có thể được xem theo tuần, chương hoặc năm bằng cách chọn tab tương ứng trên thanh menu trên cùng.
Trang báo cáo trong Webtool.
Trang báo cáo trong Webtool.

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.