Văn bằng & Chứng chỉ

Văn bằng & Chứng chỉ

Nội dung trong ứng dụng học tập được chia thành các chương, mỗi chương gồm 4-5 tuần. Vào cuối mỗi chương, học viên sẽ làm một bài kiểm tra theo chương, trong đó các em xem lại tất cả những điều đã học trong chương đó dưới hình thức như trò chơi. Khi một học viên hoàn thành bài kiểm tra theo chương, em sẽ nhận được bằng tốt nghiệp kỹ thuật số trong ứng dụng. Dưới đây là bản PDF của các văn bằng trong trường hợp giáo viên muốn phát cho học viên mang về nhà. Học viên được khuyến khích tô màu các văn bằng theo bất kỳ cách nào mà các em thích.

Chứng Chỉ Học Sinh

Chứng chỉ cuối năm để kỷ niệm thành tích của Trường Ngoại ngữ Moomin dành cho học viên của bạn.

MLS-Certificate_EN-1.pdf564.6KB
MLS-Certificate_EN-2.pdf136.8KB
MLS-Certificate_EN-3.pdf103.1KB

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.