Tạo lớp

  1. Trong trình duyệt web, vào trang Webtool (https://tools.moominls.com) và đăng nhập.
  2. Đến tab ORGANIZATION ở trên thanh điều hướng, sau đó đến phần CÁC LỚP (Groups) ở bên trái.
    • Admin: Trước hết bạn cần chọn Sub-organization bên trái trước khi có thể xem được các lớp.
  3. Đi đến trường + Create group, gõ vào tên lớp và bấm phím Enter trên bàn phím.
Tạo lớp
Tạo lớp

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.