Khôi Phục Tài Khoản Đã Xóa

Khi tài khoản người dùng bị xóa trong Webtool của chúng tôi, thông tin và dữ liệu được liên kết với tài khoản đó sẽ được lưu trữ trong 30 ngày, trong thời gian đó tài khoản vẫn có thể được khôi phục. Nếu bạn muốn khôi phục tài khoản và vẫn chưa đầy 30 ngày kể từ khi tài khoản bị xóa, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại đây).

Sau 30 ngày kể từ ngày xóa tài khoản người dùng, tất cả thông tin và dữ liệu được liên kết với tài khoản đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và sau đó tài khoản không thể được khôi phục. Nếu người dùng muốn tham gia lại dịch vụ Moomin Language School và đã hơn 30 ngày kể từ khi tài khoản của họ bị xóa, họ sẽ cần một tài khoản mới.

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.