Tạo Sub-organizations

👉
Lưu ý rằng chỉ những người dùng có quyền ở cấp quản trị viên mới có thể tạo sub-organizations. Để có được đặc quyền của quản trị viên, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của tổ chức bạn, nhà phân phối Moomin Language School tại khu vực của bạn hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (xem thông tin liên hệ của chúng tôi tại đây).
  1. Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập Webtool của chúng tôi (https://tools.moominls.com) và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên của bạn.
  2. Đi tới ORGANIZATION trong thanh điều hướng trên cùng. Nếu bạn đã có các tổ chức con, hãy chọn tổ chức mà bạn muốn tạo tổ chức con mới (ở bên trái, bên dưới Sub-organizations). Biểu tượng của một tổ chức trông giống như sau:
  3. image
  4. Sau khi chọn đúng tổ chức, hãy chuyển đến trường + Create organization ở bên trái, nhập tên tổ chức con mới và nhấn Enter trên bàn phím của bạn.
  5. Sau khi tạo (các) tổ chức con, bạn có thể tạo (các) nhóm mới trong (các) tổ chức con dưới Groups.
image

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.