Các Tài Liệu Hỗ Trợ Khác

Các Tài Liệu Hỗ Trợ Khác

Dưới đây là các tài liệu in bổ sung khác có thể giúp bạn tổ chức việc sử dụng Moomin Language School và tặng kudo cho học viên của bạn.

Danh Sách Người Chơi

Danh sách này có thể giúp bạn theo dõi việc sử dụng ứng dụng học tập hàng ngày. Bạn có thể ép nhựa nó để tái sử dụng: đánh dấu vào các ô bằng bút đánh dấu xóa được trong suốt tuần, sau đó lau sạch phần đánh dấu để sử dụng lại vào tuần sau!

MoominLS-Player-list.pdf226.4KB

Sách Hình Dán

Bạn có thể sử dụng sách hình dán này nếu bạn muốn thưởng cho học viên của mình bằng các nhãn dán vào cuối các giờ học vui nhộn vì sự có mặt và tham gia của các em trong suốt giờ học. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nhãn dán nào bạn có, một con tem hoặc thậm chí là một hình vẽ nhỏ.

MoominLS-Stickerbook.pdf296.6KB

Hãy Xem Tôi Đã Học Như Thế Nào!

Trong trường hợp học viên của bạn cần được khuyến khích nhiều hơn hoặc giúp đỡ về giải trình khi nói đến ứng dụng học tập, bạn có thể sử dụng các thẻ này để thưởng cho các em cùng một nhãn dán sau mỗi hoạt động trong ứng dụng hoặc đơn giản để đánh dấu hoạt động nào đó mà các em đã thực hiện.

Look How I've Learned weeks 1-8.pdf138.4KB
Look How I've Learned weeks 9-18.pdf141.4KB
Look How I've Learned weeks 19-26.pdf141.3KB
Look How I've Learned weeks 27-36.pdf141.3KB
Look How I've Learned weeks 37-50.pdf150.2KB

Hỗ Trợ Quản Lý Lớp Học

Những Lời Hứa Về Bài Học Vui Nhộn có thể giúp bạn thống nhất các quy tắc chung với học viên - hãy thoải mái bổ sung quy tắc của riêng bạn cho các em! Các Quy Trình Hàng Ngày có thể giúp bạn truyền đạt các hoạt động khác nhau hàng ngày ở trường mẫu giáo.

MLS-Playful Lesson Promises.pdf136.9KB
MLS-Daily Routines.pdf788.0KB

Thông Tin Khác

Trong trường hợp học viên của bạn cần được khuyến khích nhiều hơn hoặc giúp đỡ về giải trình khi nói đến ứng dụng học tập, bạn có thể sử dụng các thẻ này để thưởng cho các em cùng một nhãn dán sau mỗi hoạt động trong ứng dụng hoặc đơn giản để đánh dấu hoạt động nào đó mà các em đã thực hiện.

MLS Learning Path & Starting Levels.pdf1628.8KB
MLS Curriculum Overview.pdf78.7KB

Made with ❤️ in Finland

© Moomin Characters™, © 2022 Playvation Ltd. All rights reserved.